<

 

 

 

Malin Franzén

 

Creating or looking at shadows Att skapa eller betrakta skuggor 2022 

Zero Points Nollpunkter 2021  

Morphology of Errors Felens Morfologi 2020  

Palermo Herbal Palermos Örtabok 2018

For long we live on the ruins of the past Länge bor vi på ruinerna av det förgångna 2017

Truly extraordinary beginnings Synnerligen extraordinära begynnelser 2015

Holder/Revolve Hållare/Kretsa 2014

Movements Rörelser 2013

No title Utan titel 2013

Gesture Gest 2013

Practice Övning 2011

Load Lasta 2011

Notebook Anteckningsbok 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<