< index


Practice Övning

Video, 2011
2-channel projection, 9 min 40 sec

  

Practice is a video performance filmed in a large empty house. A group of persons, five of them carrying a sixth, walks in silence from room to room. The walls bear traces of furniture and paintings that used to keep the sunlight from bleaching the wallpaper. Occasionally one catches a glimpse through a window of a tree moving in the wind. Parts of the image fade in and out, and blend with each other to create new architectonic spaces, and we are guided in silence through the house in this labyrinthine manner. Practice is inspired by trust exercises. In Practice the exercise is distorted, repeated in a constant loop. The performance was recorded in my grandparents’ house after they both had passed away. The housing body is in limbo, emptied while waiting for the next owner to move in and begin a new existence in the same space.

 

Övning är en videoperformance inspelad i ett stort tomt hus. En grupp människor vandrar i tystnad från rum till rum, fem av dem bär en sjätte. På väggarna syns mörkare fläckar där möbler och tavlor varit placerade och hindrat solen från att bleka tapeterna. Ibland syns ett fönster och träd och buskar där utanför som rör sig i vinden. Delar av bilden tonas in och ut och smälter ihop igen vilket skapar nya arkitektoniska rumsligheter, och vi guidas i tystnad genom huset på detta labyrintiska vis. Övning är inspirerad av tillitsövningar. I filmen är övningen förvrängd, upprepad i en konstant loop. Performancen spelades in i mina morföräldrars hus efter att de båda hade gått bort. Huskroppen befinner sig i limbo, tömd i väntan på att nästa ägare ska flytta in och börja en tillvaro i samma rumslighet.

 

View film >

 


 

< index