< index


Notebook  Anteckningsbok

Video, 2010
Animation, 2 min, loop

 


 


Notebook – an animation of a photograph – depicts a notebook turned upside down, with the cover’s cartoon flower pattern visible. At first, the animation is perceived as a still picture, but at closer examination one sense a continual movement. The notebook, Franzén's camp diary fom her early teens, is filled with descriptions of a spiritual world parallel to our own, and with notes about how to perceive and interact with this parallel reality. There are also lists, catalogues of messages received from the spiritual world, mixed with various doodles and stick figures.

Anteckningsbok – en animation av ett fotografi – visar en anteckningsbok vänd upp och ner med pärmens tecknade blommönster synligt. Animationen verkar först vara en stillbild, men efter ett tag förnimmer man en pågående rörelse. Anteckningsboken i bilden, Franzéns lägerdagbok från hennes tidiga tonår, är fylld med ord om en parallell andlig värld och anteckningar om olika tillvägagångssätt för att varsebli och interagera med denna parallella verklighet. I boken finns också listor och uppräkningar över budskap som uppfattats från den andliga världen, blandat med diverse klotter och streckgubbar.


View film >

 

Installation view, Gallery Ve.Sch, Vienna, 2012
Photo: Anna Barfuss

 

 

< index